ویدیو طرح جدید در دستگاه جوجه کشی

در این ویدیو اموزش استفاده از شانه های جدید جوجه کشی از گروه صنعتی اسکندری داده شده است.

شما با دیدن این ویدیو با نحوه کار این شانه ها در دستگاه جوجه کشی اشنا شده و به خوبی های ان و راحتی استفاده از این شانه ها پی خواهید برد.

شانه های جدید به کار رفته در دستگاه های جوجه کشی اسکندری شما را در زمان و راحتی کار کمک خواهند کرد.

 

وبسایت : www.iranjooje.com

براى کسب اطلا عات بیشتر باشماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

دفتر فروش : 044.32246271.32246272.32246156.32246157

فروشگاه مرکزی : 32341796.32346612. 044.32379188

دفتر فروش تهران : 021.66916215.66916216

 


/ 0 نظر / 36 بازدید