نور بینی یا نطفه سنجی تخم مرغ (ویدیو)

 

 

چنانچه دستگاه نطفه‌سنج در اختيار داريد، شب هفتم چراغ اتاق را خاموش کنيد و تخم‌ها را تست کنيد. تخم‌هايی که کاملاً شفاف باشند فاقد نطفه بوده و تخم‌هايی که دارای رگ‌های خونی و يک نقطه مشکی رنگ (سرجوجه) باشند، دارای نطفه هستند، لذا تخم‌های بدون نطفه را از دستگاه خارج کنيد، زيرا توليد گاز سمی می‌کنند. بعد از اتمام عمليات نطفه‌سنجی مجددا دستگاه را روشن کنيد و مطمئن شويد دمای دستگاه تنظيم است

/ 0 نظر / 42 بازدید