شناخت موارد نیاز مرغان تخمگذار در قفس

شناخت موارد نیاز مرغان تخمگذار در قفس
برای مرغ های تخمگذاری که در قفس نگهداری میشوند تمامی اصولی که گفته شده  ارزشمند و لازم الاجرا مهستند.برای مرغ های تخمگذاری در سیستم بستر حرارت محیط بایستی حدود 22 تا 23 دره سانتیگراد بوده و تهویه هوا به خوبی انجام شود. وقتی آبخوری ها به صورت کانالی هستند لازم است به طول مداوم تمیز شده  و حداقل یک سانتیمتر آب داشته و از پر شدن کامل آنها خودداری شود. فضا و عمق دانخوری می بایستی حدود 10 سانتیمتر برای مرغ هایی که 1.8 تا 2 کیلو وزن دارند و 8 سانتی متر زمانی که مر غ ها 1.4 تا 1.8 کیلوگرم وزن دارند باشد. طبیعتا مرغ ها نبایستی بیش از حد استاندارد در یک قفس مستقر شوند. به طور معمول وقتی در هر سلول 3 قطعه مرغ وجود داشته باشد :
اگر وزن مرغ ها 1.8 تا 2 کیلوگرم باشد 465 سانتیمتر مربع سطح لازم است.
اگر وزن مرغ ها 1.4 تا 1.87 کیلوگرم باشد 415 سانتیمتر مربع سطح لازم است.
عرض هر قفس بستگی به تعداد مرغی دارد که در آن نگهداری می کنند ولی ارتفاع هر سلول معمولا حدود 45 سانتی متر است.
در پی سالیان متمادی سعی شده تعداد مرغ ها در هر واحد از قفس بیشتر شود از 2 تا 3 قطعه به 4 تا 5 قطعه در هر سلول نتیجه این افزایش تعداد کاهش تولید و بعضا تلفات بوده است و مهمترین دلیل آن کمبود طول دانخوری بوده که اجازه مصرف دان بطور همزمان برای مرغ ها فراهم نمیشود. بعد از ان قفس های دیگری ساخته شد که ارتفاع هر سلول حدود 30 سانتیمتر بوده و در طول قفس دانخوری با همان اندازه متسقر شده بود در این حالت دیگر مشکل کمبود طول دانخوری ایجاد نمیشود.

/ 0 نظر / 40 بازدید