تولید مثل کبوتر

تولید مثل کبوتر

کبوتر نر قبل از تخم گذاری کبوتر ماده، خس و خاشاک را جمع آوری و با آنها لانه میسازد و پس از تخم گذاری در خوابیدن بر روی تخم با کبوتر ماده مشارکت می نماید.

در طی مدتی که کبوتر ماده بر روی تخم میخوابد، کبوتر نر در کنارش میماند و از جفت خویش حمایت می کند. در هنگام درآمدن جوجه ها از تخم، کبوتر نر اقدام به جمع آوری و ذخیره دانه در چینه دان خود می کند و در بازگشت به لانه آن را به کبوتر ماده می دهد تا به مصرف تغذیه جوجه ها برساند. مدت خوابیدن کبوتر ماده روی تخم ۱۸ روز است. پس از آن، جوجه ها با شکستن پوسته تخم به تدریج خارج میشوند هنگام خروج از تخم کرک های زرد ریزی دارد که تا هنگام رشد پرها باقی میماند. جوجه ها تا پیش از رویش پرها دارای گوشت لذیذ و خوشمزه ای هستند. اما پس از این مرحله بدنشان لاغر می شود وخوشمزگی گوشت شان کاهش می یابد.

کبوتر ماده هنگامی که به بلوغ رسید، یعنی در سن ۴ تا ۵ ماهگی، شروع به تخمگذاری می کند و در آغاز تعداد تخمها معمولاً نامنظم و اغلب یک عدد است سپس هنگامی که کبوتر ماده به سن ۱۰ تا ۱۲ ماهگی رسید، در هر نوبت دو عدد تخم خواهد گذاشت.

 

/ 0 نظر / 62 بازدید