آماده سازی سالن پرورش جوجه قرقاول

آماده سازی سالن پرورش جوجه :
بطور کلی به دوره پس از خروج کامل پرندگان از سالن تا مرحله پذیرش جوجه  در دوره بعد دوره آماده سازی می گویند.
آماده سازی می گویند.
آماده سازی شامل یک سری فعالیت جهت فراهم آوردن شرایط محیطی لازم  جهت پرورش جوجه ها می باشد.سالن های پرورش (شامل نوسازی و قدیمی ) قبل از دوره جوجه ریزی حتما باید دوره آماده سازی را طی کنند.یک آماده سازی خوب می تواند در عملکرد گله در آینده نقش موثری داشته باشد از این رو مدیران  با تجربه در دوره آماده سازی نهایت دقت و تلاش را بکار می برند.اگر چه آماده  سازی مطلوب ممکن است هزینه بر و وقت گیر باشد ولی عملکرد خوب گله  در آینده آن را جبران خواهد کرد.
مراحل دوره آماده سازی را در زیر شرح می دهیم :
1_خارج کردن همه وسایل متحرک و غیر ثابت از داخل سالن و ضد عفونی کردن آنها با مواد شیمیایی مختلف.
2_کود موجود کف سالن ها را خارج کرده و دور ترین فاصله ممکن ( حداقل صد متری سالن ها ) انبار می کنیم.چنانچه امکان فروش و یا انتقالشان به محلی کاملا دورتر وجود داشته باشد.بهترین عمل ممکن انجام شده است.بلافاصله پس از خارج کردن کودها , بقایای چسبیده  به دیوار , هواکش ها , پنجره ها , دانخوری های ثابت اتوماتیک و امثال آنها را ب ه خوبی با وسایل مناسب تراشیده و همراه بقیه زوائد و ضایعات به جامانده به خارج سالن حمل می کنیم تا با آخرین کامیون حمل کود از محوطه به بیرون منتقل شوند.
3_پس از این که کود بطور کامل از داخل سالن ها تخلیه گردید ,جارو کردن و گرد گیری سطوح ناصاف به کمک جارو , کارد ک و برس سیمی و خارج کردن بقایای کود و پر از قسمت های مختلف سالن از جمله اتاق  سرویس , تابلوهای برق ,فن ها , هیتر ها و اتاقک هیتر انجام گردد. بهتر است که جارو کردن در دو مرحله انجام شود.یکبار با جاروی زبر  و یکبار با جاروی نرم و یا موئی .

/ 0 نظر / 45 بازدید