چگونگی انتقال پرنده به خانه

چگونگی انتقال پرنده به خانه قفس پرنده
دستگاه جوجه کشی   در مسافت های کوتاه حمل پرنده به وسیله جعبه بهتر از انتقال آن توسط قفس است . فنچ را می توان با خیال راحت توسط یک جعبه مقوایی حمل کرد ، اما قبل از آن باید مطمئن شد که تا رسیدن به منزل ، هوای کافی در اختیار پرنده خواهد بود، برای این کار بهتر است که سوراخ های کوچکی را در دو طرف جعبه ایجاد نمود. هیچ گاه نباید پرنده را در صندوق عقب ماشین حمل کرد ، چون ممکن است دود اگزوز ماشین به درون آن راه پیدا کند و سبب کرگ پرنده شود.از پارک کردن ماشین و رها نمودن پرنده در داخل ماشین در هوای گرم خودداری کنید. در هوای گرم ، دمای داخل ماشین به سرعت بالا می رود و حتی اگر هم پرنده  مستقیما در معرض خورشید قرار نداشته باشد ، گرما زدگی سبب مرگ پرنده خواهد شد.برای گرفتن فنچ از داخل قفس ، باید پس از گرفتن آن در مشت خود ، بدون آن که فشاری به آن وارد کنید ، سر آن را بین انگشت شصت و سبابه خود مهار کنید تا تکان نخورد و از دست شما رها نشود. اگر از محل خرید تا خانه شما مسافت دوری در پیش است یا در مسافرت قصد بردن فنچ با خودتان را دارید ، استفاده از جعبه مقوایی باری مسافت های طولانی نامناسب است و برای این کار باید از قفس استفاده کرد.توجه داشته باشید که فنچ ها از کوچک ترین گونه های طوطی کم قدرت تر است. بنابراین در هنگام گرفتن فنچ با دست ، هرگز از نباید از گاز گرفتن آنها ترسید. ضمنا در هنگام گرفتن فنچ نباید از دستکش استفاده کرد زیرا دستکش پرنده را می ترساند و ممکن است به وسیله آن نتوان مقدار فشاری را که برای گرفتن  به کار می برید حس نموده و باعث آسیب رساندن به پرنده شوید. وقتی میخواهید تعدادی فنچ را جابه جا کنید ، این کار را صبح زود انجام دهید تا پس از انتقال از یک قفس به قفس دیگر پرنده در باقیمانده روز بتواند با محیط جدید سازگار پیدا کند.

/ 0 نظر / 84 بازدید