ویدیو شانه های جدید جوجه کشی

شانه های جدید جوجه کشی از گروه صنعتی اسکندری باعث می شود دیگر نیازی به چندین شانه برای جوجه کشی از چندین نوع پرنده نداشته باشید. با شانه های جدید جوجه کشی تولیدی گروه صنعتی اسکندری شما می توانید تنها با یک شانه از تمامی پرندگان جوجه کشی نمایید.

وبسایت : www.hovabator.ir

براى کسب اطلا عات بیشتر باشماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

دفتر فروش : 044.32246271.32246272.32246156.32246157

فروشگاه مرکزی : 32341796.32346612. 044.32379188

دفتر فروش تهران : 021.66916215.66916216

/ 0 نظر / 35 بازدید