چگونگی تشخیص ساده تخم نطفه دار از تخم بی نطفه

چگونگی تشخیص ساده تخم نطفه دار از تخم بی نطفه
تشخیص تخم نطفه دار از تخمی که نطفه ندارد به سادگی صورت می پذیرد.وقت خود را برای جوجه کشی از تخم های که نطفه ندارند هدر ندهید زیرا هیچ فایده ای نخواهد داشت.
در چند مرحله به شما یاد خواهیم داد که چگونه تخم نطفه دار را از تخم بی نطفه تشخیص دهید.

تشخیص تخم نطفه دار

  مرحله اول :
چند روزی صبر کنید تا زمان بگذرد.این کار برای آن است که اگر تخم نطفه دار باشد باید جنین در این چند روز تشکیل شود.

تخم نطفه دار

  مرحله دوم :
یک ظرف آب آماده کنید.ظرف آب نباید خیلی سرد یا خیلی گرم باشد.آب باید معتدل باشد تا به جنین در صورتی که تخم نطفه دار باشد آسیبی وارد نشود.

بررسی تخم نطفه دار

  مرحله سوم :
به آرامی تخم را در داخل ظرف آب قرار دهید.این کار را با ملایمت انجام دهید زیرا به شدت حساس است و اگر تعداد تخم های زیادی دارید ظرف بزرگی انتخاب کنید.

تشخیص تخم نطفه دار

  مرحله چهارم :
بعضی از تخم ها فرو می روند در آب.تخم های که شناور می مانند بی نطفه هستند و بارور نشده اند.این فرو رفتن به این دلیل است که تخم های که بارور شده اند مقداری وزن دارند و در آب فرو میروند ولی تخمی که بارور نشده است شناور خواهد ماند.

تشخیص تخم بارور در مرغ

  مرحله پنجم :
از عمل خود مطمن شوید: مطمن شوید که تخم واقعا نطفه دار یا بی نطفه است.

تشخیص باروری تخم

  مرحله ششم :
واقعا تخم بی نطفه شناور می ماند و این مهم است که تخم نطفه دار چند روز بماند تا جنین مقداری رشد کند تا این آزمایش عملی شود.
اگر شما نیز تجربه دارید با ما و دیگران در میان بگذارید.

/ 0 نظر / 47 بازدید