خصوصیات عمومی غاز

- خصوصیات عمومی غاز

غاز

 

دستگاه جوجه کشی

غازها متعلق به خانواده مرغابی سانان هستند. غازهای اهلی در رنگها و شکل های متفاوت یافت شده و از نظر جثه بزرگ تر از غازهای وحشی هستند. به لحاظ شکل ظاهری، غاز پرنده ای با جثه نسبتاً بزرگ است که دارای گردنی کشیده و بلند، منقاری قوی و صدایی منحصر به فرد است. این پرنده همه چیز خوار بوده و زندگی طبیعی اش وابسته به وجود آب است. غازها دارای نژادهای مختلفی بوده و هر نژاد خصوصیات نسبتا متفاوتی با دیگران دارد. از جمله این نژادها می توان به نژاد تولوز، آمبدن، چینی، آفریقایی، آمریکایی و کانادایی اشاره کرد. حداقل وزن پرنده نر و ماده در برخی از نژادها نظیر نژاد نورماندی به ترتیب حدود ۵ و ۴ کیلوگرم و در برخی نژادهای سنگین وزن نظیر نژاد تولوز به ترتیب به ۱۱/۷ و ۹ کیلوگرم می رسد. طول بدن غازها نیز در نژادهای مختلف از ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر متغیر است.

تفاوت دو جنس در سن بلوغ با توجه به رنگ و اندازه و جثه و برخی خصوصیات ظاهری و همچنین بررسی مقعد امکان پذیر است اما در برخی نژاد ، نظیر نوع مهاجر حتی جوجه های یک روزه نیز از روی رنگ بدن تشخیص جنسیت می شوند.

غازهای نر اغلب وحشی و جنگجو هستند و به پرندگان دیگر و حتی انسان حمله می کنند. غاز نر دارای صدایی بلند است در حالی که غاز ماده دارای صدای بم است. گردن غاز نر بلندتر از غاز ماده بوده وحجیم تر می باشد. طول عمر غازها به ۲۵ تا ۳۳ سال می رسد. سن بلوغ جنسی در غاز حدود یک سالگی است و از ابتدای سال دوم به بعد غازهای ماده شروع به تخم گذاری می کنند. وزن تخم غاز با توجه به سن و نژاد آن بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ گرم متغیر است. پوسته تخم به رنگ سفید یا کرم روشن بوده

و ظاهر آن اندکی کشیده است.

۲- جوجه کشی طبیعی غازها در طبیعت به صورت گلههای بزرگ و در کنار آبگیرها و دریاچهها زندگی می کنند. تخم گذاری در غازها در اوایل پاییز شروع میشود. با شروع فصل تولید مثل و جفت گیری تخم گذاری در غازها آغاز می شود. غاز ماده ۳ روز بعد از اولین جفت گیری تخم بارور تولید می کند و با یک بار جفت گیری می تواند تا ۶ روز تخم بارور تولید نماید. پس از جفت گیری غاز ماده علاقه عجیبی به ساختن لانه برای تخم گذاری دارد و با جمع آوری کاه و کلش بستر نرمی در کف آشیانه فراهم می کند. لانه تخم گذاری ممکن است انفر ادی یا دسته جمعی باشد. لانه ها معمولاً در کنار نیزارها و علفزارهای اطراف آبگیرها ساخته می شوند. تعداد تخمهای گذاشته شده غاز اند ک است. اگرچه غازهای نژاد آسیایی نسبت به نژاد اروپایی تولید تخم بیشتری دارند، اما در بیشتر نژادها تعداد تخمهای گذارده شده در سال به بیش از ۳۰ تا ۵۰ عدد نمی رسد. با این وجود در جوجه کشی طبیعی هر غاز ماده بر روی ۱۲ تا ۱۵ عدد تخم میخوابد. تخمها اغلب در ساعات صبح گذاشته می شوند. مدت گ و جسته کشی در نژادهای کوچک از ۲۸ تا ۳۰ روز و در نژاهای بزرگ مانند نژاد کانادایی بین ۳۴ تا ۳۵ روز است. درصد جوجه درآوری تخم غازها بین ۶۰ تا ۷۰

درصد است.

معمولاً غازهای بالغ و مسن تر نسبت به غازهای یک ساله دارای تجربه بیشتری بوده و باروری آنها نیز بالاتر است. تخمهای حاصل از یک غاز دو یا سه ساله نسبت به یک غاز یک ساله دارای ۱۵ درصد باروری بیشتر و ۲۰ درصد قابلیت تفریخ بالاتر درصد باروری تخمها بر درصد جوجهدهی غاز موثر است. با شروع خروج اولین جوجه خارج شدن از تخم از کرک زرد رنگ و لطیفی پوشیده شده و خیسی است. جوجه غازها معمولاً پس از چند ساعت ماندن در آشیانه و خشک شدن بدنشان می توانند جوجه غازها تا چند هفته تحت مراقبت و نظر مادر بوده و پس از حدود ۶ هفته مستقل شده و نیازی به مراقبت ندارند.

/ 0 نظر / 1511 بازدید