گالری عکس فنچ

سِهرِه یا فنچ خانواده‌ای از پرندگانی دانه‌خوار و حشره‌خوار با منقاری کوتاه، مخروطی وقوی، و پر و بالی رنگارنگ هستند. در خارج از فصل زاد و ولد می‌کنند و دسته جمعی به سر می‌برند. نر و ماده تقریباً هم‌شکل نیستند. روی درختان، بوته‌ها، یا زمین لانه می‌سازند،از گونه های مختلف سهره ها میتوان به سهره بال‌سرخ،سهره جنگلی،سهره دمگاه‌زرد،سهره دمگاه‌سفید،سهره زرد،سهره سبز،سهره سرخ‌پیشانی،سهره سرسیاه،سهره سیاه،سهره سینه‌سرخ،سهره کوهی،سهره گلی،سهره،معمولی،سهره مغولی،سهره نوک‌بزرگ اشاره کرد   

فنچ

فنچ

سهره

پرورش فنچ

پرورش سهره

جوجه کشی فنچ

جوجه کشی فنچ


/ 0 نظر / 108 بازدید