انواع نژاد های قرقاول

انواع نژاد های قرقاول 

نژاد های قرقاول


انواع بسیار متنوعی از قرقاول ها وجود دارند که به ترتیب زیر تقسیم بندی می گردند :
1-قرقاول های شکاری Phasianus
این دسته از قرقاول ها جثه ای متوسط با دمی طویل به تعداد 18 شاهپر دارند. آنها در 23 فرم گوناگ.م در اغلب نقاط دنیا به جز آفریقا و آمریکای جنوبی گسترده  هستند.این گستردگی اغلب توسط انسان صورت گرفته است.پس از دوره آهن  نژدههای بسیاری از قرقاول به وجود آمدند و بیشتر در آسیای مرکزی پخش شدند  ولی با خشکسالی که در بسیاری از این مناطق آغاز گردید فقط قرقاول هایی توانستد به زندگی و تکثر خود ادامه دهند که در محدوده رودخانه پراکنده بودند.از قرقاول های  شکاری چهار فرم آنها با اهمیت ترند که از تلاقی آنها با یکدیگر اغلب قرقاول های  بومی امروزی به وجود آمده اند.آنها عبارتند از :
1.1 – قرقاول های قفقازی
1.2 - قرقاول های طوقی چینی
1.3 -قرقاول های قرقیزی طوقی
1.4 –قراقاول های الوان ژاپنی

1.1_ قرقاول های قفقازی یا معمولی :
این قرقاول ذر مناطقی از قفقاز ,ترکیه ,آذربایجان ایران و تا فلسطین گسترش دارد. انها ترجیح می دهند در محدوده های جنگلی با بوته های متراکم و وجود مراتع یا مزارع و جریان آبی در نزدیکی آن زندگی کنند.قرقاول های به ویژه در مناطق سردسیر زندگی گروهی داشته ولی در بهار و فصل جفت یابی گروه ذز هم پراکنده میشود.قراقول 12 - 12 روز پس از جفت گیری اولین اولین تخم بارور خود را می گذارد.آنها لانه خود را طوری طراحی میکنند که با کوچکترین خطر امکان فرار وجود داشته باشد.تعداد تخم های انها در هر لانه به طور متوسط 8-12 تخم است. که گاهی بین 6-16 عدد متغییر است.وزن تخم ها به طور متوسط 32.5 گرم بوده و رنگ های متنوعی دارنر , دوره جوجه کشی در انها 23 روز است.آنها در سن 10 – 12 هفتگی کاملا مستقل می شوند.سن بلوغ در یک سالگی است.

/ 0 نظر / 48 بازدید