نجات پرنده در حال انقراض : کاکاپو

تا بحال اسم پرنده کاکاپو را شنیدید؟

عجیب نیست که نشنیده باشید چون این پرنده کمیاب از نژاد طوطی ها در نیوزلند زندگی می کنند و فقط 124 عدد از آنها وجود دارد که متخصصان و پژوهشگران تمامی این پرندگان را نام گذاری کرده اند

کاکاپوها پرندگانی هستند بسیار آرام و با اینکه پر دارند نمی توانند پرواز کنند و نسل آنها در انقراض است

پژوهشگران که در حال پرورش این پرندگان بودند یکی از کاکاپوهای مادر که لیسا نام داشت به اشتباهی تخم را زمین انداخت و تخم نطفه دار کاکاپو را که تنها تخم موجود بود شکست و پرورش دهنگان این پرنده مجبور بودند که این جوجه را نجات بدهند

متخصصین از یک نوع چسب استفاده کردند و محل شکستگی را ترمیم دادند و دعا می کردند که پرده تخم و نطفه داخل آن صدمه زیادی ندیده باشد تنها کاری که می توانستند بعد از این بکنند دعا کردن و انتظار بود بعد یک معجزه ای شد و جوجه کاکاپو تخمش را نوک زد و هچ شد

این جوجه تنها جوجه کاکاپویی بود که در سال 2014 متولد شد و نام او را لیسا وان (لیسا 1 ) گذاشتند

کاکاپوها پرندگان بسیار کمیاب و زیبایی هستند که امید است به همت متخصصان نسل آنها ادامه یابد

کاکاپو

کاکاپو

کاکاپو

 

کاکاپو

کاکاپو

کاکاپو

کاکاپو

کاکاپو

/ 0 نظر / 74 بازدید