قفس های پرورش طیور در جوجه کشی

قفس طیور

 

دستگاه جوجه کشی

 

قفس های پرورش طیور

قفس های پرورش طیور عبارتند از : قفس های پرورش جوجه , قفس های پرورش نیمچه و قفس های پرورش مرغ های تخمگذار , کف قفس های پرورش جوجه و نیمچه بدون شیب ساخته میشود و کف قفس های مرغ های تخمگذار دارای شیب مناسب برای غلتیدن تخم مرغ ها به جلو و یا پشت قفس می باشد.

مزایای قفس در پرورش طیور عبارتند از :

1-      از واحد سطح استفاده بیشتری مشود.

2-      بروز بیماری های منقله از مدفوع کاهش میابد.

3-      به علت نبود بستر , گرد و خاک در سالن خیلی کم است.

4-      هر قفس دانخوری و آبخوری مورد لزوم را همراه خود دارد.

5-      برای مصرف غذا بین پرندگان رقابت وجود ندارد.

6-      از تجمع طیور جلوگیری میشود

7-      رکورد گیری آسان تر و دقیق تر است.

8-      مرغ های کم تولید به سرعت شناخته میشوند.

9-      کرچی در مرغ ها کمتر دیده میشود.

10-  در هزینه خرید بستر صرفه جویی میشود.

11-  فضولات طیور به صورت کود خالص به دست می آید.

معایب قفس :

1- سرمایه گذاری اولیه زیاد نیاز دارد.

2-عارضه پینه سینه بیشتر دیده میشود.

3- پرندگان حساس و ترسو بار می آیند.

4-طیوری که در قفس پرورش می یابند چربی بدنشان افزایش می یابد.

5-استخوان طیور ترد و شکننده میشود که به عارضه خستگی مرغ های تخمگذاری در قفس گفته میشود.

 قفس پرنده

/ 0 نظر / 62 بازدید