علایم کرچی در بوقلمون

کرچ بوقلمون

  دستگاه جوجه کشی    علایم کرچی در بوقلمون
در صورتی که به بوقلمون اجازه داده شود , قسمت عمده وقتش را در اطرفا آشیانه سپی می کند و نمی توان به راحتی آنها را از این منطقه دور کرد.
نطقه اوج تولید تخم روزانه به تاخیر می افتد.
وقتی به او نزدیک میشویم , رفتار تهاجمی داشته و هیس هیس تهدید او آغاز می شود و پرهای پشت و گردن خود را بلند می کند و به ما نوک می زند.
اگر بوقلمون را گرفته و اویداکت آن را برگردانیم , علایم اولیه کرچی به صورت تولید مدفوع بویناک تشخیص داده میشود.از طرفی اویداکت مرغ در حال کرچ شدن به تدریج خشک تر و سخت تر میشود و آن را به زحمت می توان برگرداند و هر چه کرچ تر میشود این عمل تشدید میشود.در ضمن استخوان های لگن آنها به هم نزدیک تر و پوست میان آنها کشیده تر میشود.برای آزمایش آن از روش لمس فاصله استخوان های لگن استفاده میشود.در صورتی که بوقلمون ها کرچ نباشند , در سه هفته بعد از شروع تخمگذاری سه انگشت در میانه استخوان های لگن آنها جا میگیرد.
کاهش وزن و از جمله کاهش چربی های شکمی
درنهایت توقف تخمگذاری
روش های کنترل : روش های عمومی کنترل کرچی در بوقلمون ها شامل موارد زیر است :
بوقلمون ها حتی المقدور در آشیانه ها تخم بگذارند.
نور جایگاه نگهداری آنها یکنواخت باشد و گوشه های تیز و خلوت نداشته باشد.

/ 0 نظر / 1513 بازدید