نحوه در آمدن جوجه از تخم
نویسنده : شرکت گروه صنعتی مینیاتور E.I.G - ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
 

 

براى دانلود فیلم کلیک کنید

براى کسب اطلا عات بیشتر درمورد دستگاه های جوجه کشى کلیک کنید

 

دستگاه جوجه کشی هواباتور1                      دستگاه جوجه کشی هواباتور2

          دستگاه جوجه کشی هواباتور1                           دستگاه جوجه کشی هواتور2

 

 

                    

                دستگاه جوجه کشی10تایی                             دستگاه جوجه کشی30تایی

           

                         دستگاه جوجه کشی 48 تایی                        دستگاه جوجه کشی 84 تایی

                    جوجه کشی 126 تایی

                       دستگاه جوجه کشی 84 تایی                            دستگاه جوجه کشی 126 تایی

                                 ماشین جوجه کشی                 ماشین جوجه کشی صنعتی

                            دستگاه جوجه کشی 210 تایی                      دستگاه جوجه کشی 420 تایی

          ماشین جوجه سازی      جوجه کشی اندیشه سبز

                            دستگاه جوجه کشی 588 تایی                  دستگاه جوجه کشی 924 تایی

                         ماشین جوجه ساز خارجی              ماشین جوجه ساز خیلی بزرگ

                    دستگاه جوجه کشی 2016 تایی                      دستگاه جوجه کشی 3000 تایی 

 

 

لوازم ساخت دستگاه جوجه کشی                     لوازم ساخت دستگاه جوجه کشی

 

لوازم ساخت دستگاه جوجه کشی                  کتاب های راهنمای جوجه کشی واستفاده از دستگاه جوجه کشی

 

فیلم دستگاه جوجه کشی - دستگاه جوجه کشی -فیلم دستگاه جوجه کشی

 

 

براى دانلود فیلم کلیک کنید

براى کسب اطلاعات بیشتر درمورد دستگاه های جوجه کشى کلیک کنید