تست نطفه سنجى

 تست نطفه سنجی:

چنانچه دستگاه نطفه‌سنج در اختیار دارید، شب هفتم چراغ اتاق را خاموش کنید و تخم‌ها را تست کنید. تخم‌هایی که کاملاً شفاف باشند فاقد نطفه بوده و تخم‌هایی که دارای رگ‌های خونی و یک نقطه مشکی رنگ (سرجوجه) باشند، دارای نطفه هستند، لذا تخم‌های بدون نطفه را از دستگاه خارج کنید، زیرا تولید گاز سمی می‌کنند. بعد از اتمام عملیات نطفه‌سنجی مجددا دستگاه را روشن کنید و مطمئن شوید دمای دستگاه تنظیم است.

تخم ها باید تازه باشند, تخم هایی که بیشتر از 7 روز یا یخچالی تبدیل به جوجه نمی شوند .

چنانچه جوجه‌ها داخل تخم خفه شوند و نتوانند پوسته تخم را شکسته و بیرون آیند چند علت وجود دارد؛

  • ·         دماسنج خراب بوده و دمای واقعی دستگاه را نشان نمی‌دهد.
  • ·         رطوبت دستگاه تنظیم نبوده (کم یا زیاد بودن رطوبت هر دو سبب خفگی جوجه ها می گردد .) .
  • ·         تخم مرغ‌ها عفونت داشته است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تشویق

 

 

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر