پرنده شکاری دراج

پرنده شکاری دراج

دُرّاج (Francolinus francolinus) از پرنده‌های شکاری است. کبکنجیر و پور نام های دیگر آن در فارسی میباشد.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر :

 

www.iranjooje.com

 

www.joojekeshi.com

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر