مطالب جدید در مورد پرنده دم‌جنبانک

مطالب جدید در مورد پرنده دم‌جنبانک

 

دُم‌جُنبانَک یا دم بشکنک پرندگانی دانه‌خوار وحشره خوار بامنقاری کوتاه، مخروطی و قوی، وپر وبالی رنگارنگ هستند.

 

دم جنبانک و خانوادهٔ گنجشک

 به گمان بعضی از دانشمندان و پرنده‌شناسان دم جنبانک میلیون‌ها سال پیش از پرنده‌ای حشره‌خوار وابسته به خانوادهٔ گنجشک به وجود آمده‌است. در فصل تابستان زاد و ولد می‌کنند، نر وماده تقریباً هم شکل هستند. روی درختان، بوته‌ها، و شاخه‌های نخل خرما لانه می‌سازند. بیشتر اوقات در هنگام نشستن بر روی شاخه‌های درخت دم خودرا می‌تکانند (می‌جنبانند) بنابراین آن را دم جنبانک نامیده‌اند.

 

زیستگاه

دم‌جنبانک   پرنده دم‌جنبانک زیستگاه «دم جنبانک» بیشتر در واحه‌ها، و پشته‌های سرسبز، نخلستان، کنار جویبار و واحه‌های نزدیک روستاها است و در بوته زارها ودرختان ومناطق کشاورزی زندگی می‌کند. و روی شاخه‌های درخت ودر مناطق مختلف و بوته زارها وعلفزارها لانه می‌سازد.در ارتفاعات سبلان هم می‌توان این پرنده را یافت. لانه أش از خار و خاشاک والیاف گیاهی، وگاهی از شاخه‌های کوچک درختان و برگهای خشک است.

 

اطلاعات بیشتر :
+نوشته شده در ساعت توسط مدیر