اطلاعات مختصر درباره زاغی

زاغی

 

زاغی، زاغچه یا کلاغ جاره شامل ۲ تا چهار گونه از اعضای خانوادهٔ کلاغان است.

 

منبع :
+نوشته شده در ساعت توسط مدیر