پرنده سسک الیکائی

پرنده سسک الیکائی

سسک الیکایی پرنده ای پرجنب و جوش است و مانند موش در میان برگ‌های خشک، گیاهان کوتاه و بوته‌ها به دنبال غذا کندوکاو می‌کند . دارای دمی کوتاه و سری بالاست . صدای این پرنده که مجموعه ای از لرزش‌های پی در پی است، برای یک چنین پرنده کوچکی به طور شگفت انگیزی بلند است . این پرنده آشیانه کروی شکل خود را در میان بوته‌های کوتاه، در تنه پیچک دار درختان و یا دیوارها، با برگ‌های خشک و مواد دیگر می سازد و سطح آن را با پر می پوشاند . در قسمت کنار آشیانه این پرنده سوراخی وجود دارد .

 

مرجع :

 

ایران جوجه

 

جوجه کشی

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر