پرنده سلیم

پرنده سلیم

 

سلیم ها پرندگانی هستند آبچر که از آبچلیک‌ها با بدن جمع و جورتر ، گردن کوتاه‌تر و کلفت‌تر ، منقار کوتاه‌تر ، چشم‌هائی درشت‌تر و نقش نگار بیشتر ، مشخص می شوند. بال‌های نسبتاً دراز و نوک‌تیز دارند ، پروازشان قوی است و به سرعت می دوند. هنگام تغذیه سر و دم خود را به حرکت مخصوصی بالا و پایین می کنند. نقش پر و بال در پرواز و صدای رسای این پرندگان در تشخیص آنها اهمیت به‌سزائی دارد. دم گسترده آنها اغلب دارای طرح مشخصی است. بیشترشان مهاجرند و به صورت گله‌های بزرگ دیده می‌شوند. در خارج از فصل زادوولد غالباً گله‌های مختلط تشکیل می دهند. بسیاری از آنها تابستان را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می گذرانند. نر و ماده آنها همشکل است و روی زمین آشیانه می سازند ، جوجه‌های آنها پس از خروج از تخم پوشیده از کرک‌پرند و تقریباً بلافاصله قادر به ترک آشیانه می باشند. از مواد مختلف حیوانی و نیز بعضی مواد گیاهی تغذیه می کنند.

 

اطلاعات بیشتر در این مورد :

 

WwW.iranjooje.com

 

WwW.joojekeshi.com

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر