نکانی جالب در مورد پرنده سلیم خاکستری

نکانی جالب در مورد پرنده سلیم خاکستری

سلیم خاکستری، ۲۷ سانتی‌متر ارتفاع دارد؛ این پرنده در فصل زاد و ولد بطور کلی در سطح شکمی سیاه و در سطح پشتی سفید رنگ بنظر میرسد . به هیچ یک از پرندگان ساحلی به جز سلیم طلایی شباهت ندارد. اما در تمام فصول به وسیله جثه پر، منقار کلفت تر، چشم‌های درشت تر ، پرهای زیر بغلی سیاه (که با سفیدی سطح زیرین بالها تضاد خاضی دارد) و بالاخره نوار بالی، دمگاه و دم سفید رنگ مشخص می شود. سطح پشتی پرنده نا بالغ در تابستان پر از خال‌های سفید و در زمستان بیشتر خاکستری مایل به قهوه ای یک دست است . سطح شکمی آن سفیدتر از سطح شکمی سلیم طلایی به نظر می رسد. پرنده نا بالغ زرد رنگ است و گاهی با سلیم طلایی اشتباه می شود. سلیم خاکستری معمولا حالتی قوز کرده دارد. 
لینک های مفید در مورد این مطلب :
+نوشته شده در ساعت توسط مدیر