آشنایی با سلیم طوقی

آشنایی با سلیم طوقی

 

سلیم طوقی، طول آن ۱۹ سانتی‌متر است؛ پرنده‌ای است ساحلی، کوچک و فعال با بدنی فربه که طوق سینه‌ای پهن و سیاه و پاهای نارنجی است . (غالباً پاها به علت آلودگی به گل سیاه‌رنگ به نظر می‌رسد) پرنده‌ای است پر تحرک و دویدنش توام با توقف‌های کوتاه است که در این حالت برای برداشتن غذا سر و بدن خود را بطرز خاصی خم می‌کند. سطح پشتی آن به رنگ قهوه‌ای روشن و دور گردنش سفید است، نوار چشمی سیاه و پیشانی سفید و برجسته‌ای دارد، منقارش نارنجی و نوک آن سیاه است، نوار بالی سفید آن در پرواز مشخص می‌باشد. پرنده نابالغ در سطح پشتی به رنگ قهوه‌ای با طرح فلس مانند است، نشانه‌های سیاهرنگ سر را ندارد و طوق سینه‌ای آن به رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه و ناقص می‌باشد. پاهایش تقریباً زرد و نوک دمش سفید است. پرواز سلیم طوقی سریع است و منظم بال می‌زند.

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر