مطالبی در مورد سلیم طوقی کوچک

مطالبی در مورد سلیم طوقی کوچک

 

سلیم شنی، ۱۵ سانتی‌متر؛ شبیه سلیم طوقی، ولی کوچکتر از آن است، با این تفاوت که نوار بالی سفید را ندارد، پاهایش گوشتی رنگ یا تقریباً زرد است (نه نارنجی – ولی وقتی به گل آلوده است رنگ آن تشخیص داده نمی‌شود)، و خط سفیدی در بالای نوار سیاه پیشانی آن دیده می شود. صدا و زیستگاهش نیز با سلیم طوقی فرقی ندارد. از فاصله نزدیک حلقه چشمی زردش را می توان دید. پرنده نابالغ طوق سینه‌ای قهوه‌ای رنگی دارد که کامل نیست و در نتیجه شبیه سلیم کوچک به‌نظر می آید ولی پاهای گوشتی کمرنگ، و فقدان نوار بالی سفید آن را مشخص می سازد.

 

زیستگاه

در مجاورت آبهای شیرین و بخصوص در روی جزیره‌های شنی وسط رودخانه ها. در زمستان در سواحل دریا دیده می شود. اغلب در کرانه‌های شنی یا ماسه‌ای آبهای داخل خشکی و بطور استثنایی در ساحل دریا زادوولد می کند.

 

پراکندگی

سلیم طوقی کوچک از جمله پرندگانی‌ست که تابستان‌ها از پراکندگی فراوانی برخوردار بوده و نیز در حال حاضر از وضعیت مناسب پراکندگی در مناطق مختص به خود برخوردار است. تعداد قابل توجه‌ای از آنها را می توان در تالاب مهارلو دید.

 

مطالب مفید و کامل :

 

www.iranjooje.com

 

www.joojekeshi.com

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر